Om byrån

Min bakgrund & verksamhetsområden

Jag har arbetat på advokatbyrå sedan 1993 och varit advokat (medlem av Advokatsamfundet) sedan 1996 och framåt. Det har inneburit ett stort antal uppdrag som både offentlig försvarare, som målsägandebiträde och en del som privat försvarare.

När det gäller vidare utbildning har jag under många år inriktat mig på brottmål – det får betydelse för dig.

Tidigare arbetade jag från Jönköping men sedan årskiftet 2019/2020 är Halmstad utgångspunkten. Jag har erfarenhet av så kallade högprofilerade mål.

Jag åtar mig fortfarande uppdrag som särskild  företrädare, och som offentligt biträde i mål gällande LVU, LVM och LPT/LRV – mål jag har stor erfarenhet av.


Vårt samarbete

För att kunna hjälpa dig på bästa sätt är det enligt min erfarenhet viktigt med en bra och öppen kommunikation. Med ett samarbete oss emellan kan jag informera och förbereda dig på ett sätt som får positiv betydelse för dig. 

Vad gäller kostnader föreslår jag att du ringer mig. Övergripande kan sägas att det är gratis om jag förordnas som målsägandebiträde. Förordnas jag som offentlig försvarare kan det uppstå kostnader för dig – om du döms. Staten täcker också kostnader för offentlig biträde i mål gällande LVU, LVM och LPT/LRV. Det gäller också om jag arbetar som särskild företrädare. I det fall jag åtar mig familjerättsliga mål förmedlar jag rättsskydd eller rättshjälp.


Advokat Anders Berggren AB

Tel: 0705 11 08 97

Email: anders@advab.se