Erfarenhet, kommunikation & samarbete

Advokat Anders Berggren AB är en advokatbyrå i Halmstad med en inriktning mot brottmål. Behöver du offentlig försvarare, försvarsadvokat, privat försvarare eller ett målsägandebiträde så kontakta gärna mig.

Orsaken kan vara att du är misstänkt för brott, utsatts för brott, kallats till polisförhör eller åtalats vid domstol. Det är bra med en snabb kontakt – som misstänkt eller brottsoffer har du vissa rättigheter som jag hjälper dig få tillgodosedda. 


Jag har arbetat på advokatbyrå sedan 1993 och varit advokat (medlem av advokatsamfundet) sedan 1996 och framåt. Det har inneburit ett stort antal uppdrag som både offentlig försvarare, som målsägandebiträde och en del som privat försvarare.

Jag har erfarenhet av högprofilerade mål, men varje mål, litet som stort, är viktigt. Tidigare arbetade jag från Jönköping men sedan årskiftet 2019/2020 är Halmstad utgångspunkten.

Läs vidare här.


Advokat Anders Berggren AB

Tel: 0705 11 08 97

Email: anders@advab.se